CALITATE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CALITATE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Politica de calitate şi mediu a Bariere de Sunet Panacor are ca obiective fundamentale:
 
  1. Îmbunătăţirea continuă a managementului companiei este o consecinţă a perfecţionării continue a managementului calităţii şi al mediului înconjurător, care se obţine prin gestionarea eficace a sistemului.
  2. Fidelitatea clienţilor este consecinţa satisfacţiei acestora, obţinută prin acoperirea necesităţilor şi depăşirea aşteptărilor lor.
  3. Reducerea la minim a impactului ambiental este consecinţa minimizării anvergurii aspectelor de mediu asociate, obţinută prin acţiunea bazată pe amploarea şi natura acestora.
  4. Protecţia şi conservarea mediului, în care eficienţa şi durabilitatea proiectelor pun în prim-plan conservarea mediului.
Bariere de Sunet Panacor menţine un angajament clar de a presta servicii de calitate pentru clienţii săi şi a minimiza impactul ambiental pe care l-ar putea produce activităţile companiei. În acest sens, ne asumăm dorinţa de a perfecţiona continuu eficacitatea sistemului de management şi de a îndeplini toate cerinţele aplicabile, inclusiv cele legale şi de reglementare, precum şi cele la care subscriem în cadrul propriei organizaţii.
La Bariere de Sunet Panacor, durabilitatea şi contribuţia estetică sunt fundamentale în toate acţiunile şi activităţile noastre. Căutăm să oferim un serviciu eficient, rapid şi sigur, bazat pe procese de producţie agile şi versatile şi pe educaţia continuă a personalului nostru. Toate acestea, cu obiectivul de a satisface necesităţile clienţilor noştri, garantând cele mai înalte standarde de excelenţă şi calitate.

R&D&i

În mod permanent, Bariere de Sunet Panacor participă la proiecte de R&D&i în serviciul protecţiei acustice a infrastructurilor rutiere şi feroviare.
În prezent, departamentul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie al companiei noastre se dedică studiului perfecţionării fabricaţiei panourilor acustice, unor noi soluţii constructive pentru instalare, precum şi investigării, dezvoltării şi inovaţiei de noi produse care să poată contribui la ameliorarea mediului ambiant.
Scroll to Top