Barreiras acústicas

Pantallas acústicas metálicas

Pantallas acústicas de metacrilato

Pantallas acústicas de hormigón

Pantallas acústicas de madera

Pantallas acústicas mixtas

Pantallas acústicas TL-4 y TL-5

Pantallas acústicas de PVC

Pantallas Acústicas Vegetalizables

Otros Modelos de Pantallas Acústicas

EKRANY AKUSTYCZNE PANACOR SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH DLA INFRASTRUKTUR TRANSPORTU

Ekrany Akustyczne Panacor powstała w 2004 roku i od samego początku swojej działalności na pierwszym miejscu stawiała zadowolenie klienta. Weszła ona w skład grupy międzynarodowych przedsiębiorstw z branży inżynierii lądowej i wodnej, a konkretnie z sektora zabezpieczeń akustycznych robót publicznych i prywatnych.

Jesteśmy młodą firmą o przedsiębiorczym charakterze i szczerą wolą świadczenia jak najlepszych usług. Owe cele, przyświecające nam od początków działalności, towarzyszyły nam w rozwoju na rynku izolacji akustycznej i kierowały nami na drodze do celu głównego, jakim jest zaoferowanie naszym klientom jak najwyższej jakości usług. Wszystko to z największą rozwagą i profesjonalizmem, a także stałym pragnieniem ulepszania.

Uczestniczymy w robotach od etapu badań i projektowania, aż do ich zakończenia, konserwacji i eksploatacji, biorąc pod uwagę najwyższe wymagania jakości wykonanych przez nas prac.

Nasze przedsiębiorstwo złożone jest z ekspertów różnych zawodów, o szerokim doświadczeniu w branży robót publicznych oraz budownictwa lądowego i wodnego, co pozwala nam na podjęcie pracy przy dowolnych robotach, niezależnie od ich zakresu. Powyższe zagwarantowało nam zajęcie uprzywilejowanego miejsca na rynku ekranów akustycznych, a to z kolei pozwala nam widzieć przyszłość pod znakiem możliwości wywiązania się z wszelkich zobowiązań.

Scroll to Top