MONTAŻ

Ekrany Akustyczne Panacor we współpracy z różnymi firmami montażowymi instaluje wszystkie swoje ekrany akustyczne. Od etapu przygotowania terenu oraz wytyczenia topograficznego, poprzez wykonanie fundamentów, montaż profili wsporczych wraz z panelami, aż do poprawnego i ostatecznego wykończenia ekranu akustycznego.

Scroll to Top