JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

Polityka Jakości i Środowiskowa Ekrany Akustyczne Panacor stawia sobie za cel poniższe kwestie:
 
  1. Nieustanne ulepszanie zarządzania firmą, stanowiącego wynik nieustannego ulepszania zarządzania jakością i środowiskowego, uzyskiwanego za pomocą efektywnej administracji systemem.
  2. Wierność klientów jest wynikiem ich zadowolenia, co uzyskiwane jest dzięki zaspokajaniu ich potrzeb i przekraczaniu ich oczekiwań.
  3. Minimalizowanie wpływu na środowisko, uzyskiwane za pomocą świadomości wagi kwestii środowiskowych, co z kolei uzyskujemy pracując w poszanowaniu dla ich znaczenia i charakteru.
  4. Zachowanie i zabezpieczenie otoczenia, uzyskiwana dzięki skuteczności i zrównoważeniu projektów, które stawiają na pierwszym miejscu ochronę środowiska.
Ekrany Akustyczne Panacor stara się nieustannie świadczyć swoim klientom usługi wysokiej Jakości oraz redukować wpływ środowiskowy, jaki może wywołać swoją działalnością. Powyższe wytyczne podążają w kierunku nieustannego ulepszania skuteczności systemu zarządzania oraz spełnianiu wszelkich odnośnych wymogów, w tym prawnych i regulaminowych, a także wprowadzonych przez samą organizację.
Ekrany Akustyczne Panacor uważa, iż kwestie zrównoważenia i gwarancji estetycznej są podstawą wszelkich naszych przedsięwzięć i projektów. Pragniemy świadczyć skuteczne, szybkie i bezpieczne usługi, oparte na sprawnych i elastycznych procesach produkcyjnych, a także nieustawicznie kształcić nasz personel. Wszystko to w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów, gwarantując im spełnienie najbardziej surowych norm jakości i doskonałości.

B+R+i

Ekrany Akustyczne Panacor nieustannie uczestniczy w projektach B+R+i w zakresie usług zabezpieczenia akustycznego infrastruktury drogowej i kolejowej.
Obecnie wydział B+R+I naszej firmy poświęcony jest badaniu ulepszenia procesu produkcji ekranów akustycznych i nowych rozwiązań konstrukcyjnych montażu, a także rozwojowi oraz innowacji nowych produktów, mogących wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Scroll to Top